Peuterspeel
zalen

Bink zet zich al tientallen jaren in voor goede peuteropvang in de regio.

Goede peuteropvang
in de regio

Onder begeleiding van gediplomeerde pedagogisch medewerkers krijgen peuters alle gelegenheid om zich te ontwikkelen op het gebied van taal en op sociaal, emotioneel en motorisch gebied.
In 2016 waren de harmonisatie van de peuteropvang in Soest en het project ‘Ouderbetrokkenheid’ in Hilversum belangrijke speerpunten.

Ouders waardeerden
onze peuteropvang gemiddeld met een 

Deskundig-
heid van de pedagogisch medewerkers 

De aandacht
voor de ontwikkeling
van je kind

Het aanbod
van (passende) activiteiten
voor je kind

Mate waarin
je kind zich prettig voelt op de opvang

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek peuterspeelzalen 2016

8,0

8,2

8,1

8,1

8,5

 Resultaten inclusief benchmark

Cijfers 2015

Opvang op de peuterspeelzalen valt in Soest inmiddels onder dezelfde regels als kinderopvang. 2016 was hiervoor een overgangsjaar. Ouders moesten vorig jaar daarom kinderopvangtoeslag aanvragen of subsidie bij de gemeente, als zij niet in aanmerking kwamen voor kinderopvangtoeslag. Samen met de gemeente hebben we ouders hierover zo goed mogelijk geïnformeerd en onze medewerkers hebben op de vestigingen ouders geholpen met het aanvragen van kinderopvangtoeslag of subsidie. Hierdoor is de overgang goed verlopen. Inmiddels bieden alle peuterspeelzalen in Soest Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Vanaf 2017 gaat de startleeftijd voor de peuterspeelzalen naar tweeëneenhalf jaar (in plaats van twee jaar).

Samen spelen
bij peuterspeelzaal Toren in Soest

Harmonisatie
peuterspeelzalen
in Soest 
Ouder-
betrokkenheid
 bij peuterspeelzaal 
Steintje

Voor- en Vroegschoolse Educatie stopt niet bij de drempel van de peuterspeelzaal. Om het effect van onze VVE-programma’s te verhogen, is het belangrijk om ouders te betrekken bij wat we doen op de peuterspeelzaal. Zodat ze thuis met hun kind praten over de thema’s en de activiteiten, samen lezen en spelen. En daar blijkt in de praktijk meer voor nodig dan een informatiemap. Want soms wordt er thuis een andere taal gesproken of beheersen ouders zelf het Nederlands onvoldoende om samen met hun kind te oefenen. Soms zijn er nog andere problemen in een gezin en zien we dat ouders niet altijd de weg weten naar hulp of begeleiding.

Om de betrokkenheid van ouders bij de peuterspeelzaal verder te versterken zijn we in 2016 een project gestart, met subsidie van de gemeente Hilversum, waarbij we kijken naar wat het gezin rondom het kind nodig heeft. Zodat het kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen, op de peuterspeelzaal én thuis. Een van de eerste activiteiten die hieruit is ontstaan is het organiseren van taalbijeenkomsten samen met de Stichting Lezen & Schrijven. Vanaf het voorjaar 2017 gaan ouders in een aantal bijeenkomsten samen met taalvrijwilligers op een speelse manier met de thema’s van de peuterspeelzaal aan de slag. Kleinschalig en laagdrempelig zijn belangrijke voorwaarden.

Ouderbetrokkenheid

Neem contact op

Neem voor meer informatie contact met ons op of laat een bericht achter via dit formulier.
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Deel het BINK jaarverslag

Stuur deze pagina eenvoudig door of plaats als bericht op social media.

Zoeken in publicatie

Zoek naar een specifieke term.
Vul minimaal 3 karakters in.